تمرینات بدنسازیتمرینات بدنسازی


پیام باویلی فعالیت بدنسازی خود را از 18 سالگی آغاز کرد
از آن زمان تاکنون مدال ها و دستاوردهای زیادی کسب کرده است
او همچنین یک مربی خبره تناسب اندام و موسس برند مولا و مدیر باشگاه ورزشی مولا است.


gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more